JEREMY ARGUE  -  PRODUCTION DESIGNER

REPRESENTATION

 

Karen Lightbody

Nautilus Film Crew

18 Hope St, Gardens, Cape Town

+27 (0) 21 510 4850     

karen@nautilus.co.za

UK MOBILE  +44 (0) 7464 505 601

RSA  CELL   +27 (0) 82 723 8983

J E R E M Y   A R G U E   -   P R O D U C T I O N   D E S I G N E R         

C a p e  T o w n 

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon

+27 (82) 723 89 83